Nowoczesny dom opieki z komfortowymi, dwuosobowymi pokojami z samodzielnymi łazienkami
TRWAJĄ ZAPISY!
JUŻ OTWARTE!
Wysokiej jakości opieka przez 24h na dobę, pełniona przez wykwalifikowany personel
Piękna okolica i strefa uzdrowiskowa sprzyjają poprawie zdrowia
Pokaz

Prywatny dom opieki

położony w strefie uzdrowiskowej około 1600 m od wejścia do zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie. Dom Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi „Willa Seniorówka” to obiekt ulokowany na wzgórzu, wśród zieleni i malowniczych widoków. Nasz nowoczesny ośrodek oferuje usługi zapewniające komfortowe warunki życia poprawiające stan zdrowia oraz zwiększające aktywność osób starszych i niepełnosprawnych. Jego unikalne zalety związane są z położeniem w strefie uzdrowiskowej Nałęczowa mającej istotny wpływ na poprawę samopoczucia i stanu zdrowia, a w szczególności na zmniejszenie dolegliwości u osób z chorobami układu krążenia. W naszym domu seniora możliwe są pobyty zarówno krótko- jak i długoterminowe. Dom opieki powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

UE dofinansowanie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego,
Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki
Tytuł Projektu: Produkcja energii odnawialnej w Domu Opieki "Willa Seniorówka"
Wartość Projektu: 435 722, 97 PLN
Wartość dofinansowania: 271 565, 90 PLN
Cel Projektu: Głównym CELEM projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.
Planowane efekty: Redukcja kosztów zewnętrznych (środowiskowych), jakie występują przy wykorzystaniu konwencjonalnych technologii wytwarzania energii, a to w oczywisty sposób przełoży się na korzystnie oddziaływanie na gospodarkę i społeczeństwo.